Strona główna DAC-TER akcesoria meblowe i okucia meblowe

Tax Free

Zobacz Nas na instagramie     Zobacz Nas na facebookuZwrot TAX FREE

 

- Turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru. Turysta musi posiadać i okazać paszport lub dokument tożsamości potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej oraz w celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w formularzu TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub dokumencie tożsamości.
- Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT (brutto) uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200,00 PLN.
- Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU TAX FREE OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.
- Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu 3 (słownie: trzeciego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.
- Zwrot podatku jest dokonywany w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) miesięcy, tj. w ostatnim dniu 10 (słownie: dziesiątego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym była dostawa (dostawę należy rozumieć jako odbiór towaru przez Turystę). - Zwrot TAX FREE będzie możliwy, jeżeli: dokument TAX FREE będzie zatwierdzony przez celnika i do dokumentu będzie przypięty oryginalny paragon oraz zostaną spełnione powyższe warunki.

TAX free